Note: Venues and times are subject to change.

Koishikawa Branch (Bunkyo-ku, Tokyo)
Tuesday and Saturday

Children's class: 18:30-19:30
Adult's class: 19:30-20:45

Bunkyo Daiichi Junior High School Martial Arts Hall
5-8-9 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo
5 minutes walk from Myogadani Station on Tokyo Metro Marunouchi Line

Akabane Branch (Kita-ku, Tokyo)
Friday

Children's class: 18:00-19:20
Adult's class: 19:20-20:45

Akabane Elementary School Gymnasium
1-24-6 Akabane, Kita-ku, Tokyo
5 minutes walk from JR Akabane Station

Kawaguchi Honcho Dojo (Kawaguchi city, Saitama)
Wednesday

Children's class: 18:00-19:30
Adult's class: 19:30-20:45

Honcho Elementary School Gymnasium
2-4-6 Honcho, Kawaguchi-shi, Saitama
10 minutes walk from JR Kawaguchi Station, 7 minutes walk from Kawaguchi-Motogo Station on Tokyo Metro Namboku Line

Komagome Dojo (Komagome, Tokyo) taken by Sensei Takeo Nakayama
1. Monday

Children's class: 18:00-19:30
Adult's class (Bojutsu): 19:30-21:00

Takinogawa Gymnasium
2-1-6 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo
5 min. walk from Kaminakazato Sta. on JR Keihin-Tohoku Line, 5 min. walk from Exit 1 of Nishigahara Sta. on Tokyo Metro Namboku Line

2. Wednesday

Children's class: 18:00-19:30
Adult's class: 19:30-21:00

Bunkyo Ward Daiku Junior High School Martial Arts Hall
3-28-9 Hon-Komagome, Bunkyo-ku, Tokyo
12 min. walk from JR Komagome Station, 6 min. walk from Tokyo Metro Namboku Line Hon-Komagome Station